Cerkiew św. Jerzego

Gmina Bytów

Kościół św. Jerzego z lat 1675-85 to dawna świątynia ewangelicka o konstrukcji ryglowej. Obecnie pogeneralnym remoncie przeprowadzonym w latach 80. XX w., pełni funkcję cerkwi bizantyjsko-ukraińskiej, w której można zobaczyć m.in. tabernakulum z XVII w. z  cerkwi Surochowa i ciekawy ikonostas. Na uwagę zasługuje także kopuła stylizowana na bizantyjską.

Pierwotny kościół św. Jerzego, zbudowany prawdopodobnie w 2. poł. XV w., spłonął w 1629 r. Jego ocalałe wyposażenie z końca XVII i XVIII w. znajduje się obecnie w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie.

Świątynię zwano "kościólkiem kaszubskim", ponieważ do 1859 r. odbywały się tu nabożeństwa kaszubskie. Tu również posługę duszpasterską w 2. poł. XVI w. sprawował pastor Szymon Krofey - wydawca pism Marcina Lutra przełożonych na język polski dla ludności kaszubskiej wyznania ewangelickiego.

Cerkiew św. Jerzego
Kościół św. KatarzynyNastępny
Udostępniej wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl