Przyroda i jej ochrona

Przyroda i jej ochrona

Bogactwo przyrody

Powiat Bytowski położony jest w całości na obszarze Pojezierzy Południowobałtyckich. Pojezierze Bytowskie leży w paśmie tzw. garbu pojeziernego-pasma najwyższych wzniesień ciągnącego się przez całe Pomorze. Stanowi ono oś powiatu, rozciągając się w pasie o szerokości ok. 15 km od jeziora Bobięcińskiego w okolicach Miastka do jeziora Mausz na wschód od Bytowa. Krajobraz jest tu pagórkowaty, a nawet wzgórzowy. Różnice wysokości wyniają z istnienia rozcinających teren rynien polodowcowych, które w większości zostały wypełnione wodą i tworzą jeziora. Tylko dwa z nich mają powierzchnię większą niż 500 ha, za to wiele usytuowanych jest w malowniczych i słabo zaludnionych okolicach. Pojezierze to też ciągi wzgórz uformowane na przedpolu lądolodu kilkanaście tysięcy lat temu. Swoje kulminacje osiągają m.in. nad jeziorem Bobięcińskim, czy w lasach Rekowskich na górze Siemierzyckiej (256 m. n.p.m.), skąd można podziwiać piękno krajobrazu kaszubskiej ziemi. Północna częśc powiatu należy do Wysoczyzny Polanowskiej. Wśród rozległych lasów i wzgórz rozciętych dzikimi dolinami Łupawy, Kamienicy, Pokrzywnej i Wieprzy kryją się spokojne wsie należące do gmin Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy i Trzebielino. Na południe od Pojezierza Bytowskiego krajobraz staje się równinny, a ziemia piaszczysta. To już Równina Charzykowska, która obejmuje przede wszystkim tereny gmin Lipnica i Studzienice. Okolice te porośnięte są borami sosnowymi, które są częścią jednej z największych puszcz środkowo-europejskich - Borów Tucholskich. Krajobraz piaszczystej, sandrowej równiny urozmaicają liczne jeziora. Najlepiej zachowanymi siedliskami na tym obszarze są buczyny, torfowiska wysokie z ubogimi jeziorkami dystroficznymi oraz jeziora lobeliowe. Te ostatnie są największym, a jednocześnie najbardziej kruchym skarbem natury tego regionu. W Polsce znajduje się zaledwie 150 jezior tego typu, z czego jedna trzecia na terenie powiatu bytowskiego. Na opisywanym obszarze istnienie 14 rezerwatów przyrody. Ich piękno można podziwiać, wędrując po licznych ścieżkach przyrodniczych i edukacyjnych.

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl