Wśród leśnych jezior i bagien (7,5 km)

Gmina Bytów

Rekowo – Pyszno - Leś. Pyszno

Jedna z dłużnych w okolicach Bytowa, w zasadzie specjalistyczna, ścieżka przyrodnicza poświęcona ekosystemom wodnym i bagiennym charakterystycznym dla strefy morenowej. Trasa o długości 7,5 km (ok. 3-3,5 godz. marszu)oznakowana jest czerwonym kółkiem na białym tle i prowadzi przez lasy rosnące na wschód od Rekowa.

Szlakiem Otto Smaliana (6 km)Poprzedni
Udostępniej wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl