Szlakiem Otto Smaliana (6 km)

Gmina Bytów

Rez. Bukowa Góra – Leś. Pyszno

Spacerowa ścieżka dydaktyczna po rezerwacie Bukowa Góra koło Pyszna przed kilku laty została znacząco wydłużona i dziś jest propozycją kilkugodzinnej wędrówki przez lasy między Pysznem a Rekowem. Patronem ścieżki jest pracujący tu w poł. XIX w. nadleśniczy Otto Smalian. Na trasie ustanowiono 6punktów dydaktycznych jednak sam szlak nie jest oznakowany. Niepewnym swojej orientacji w lesie zalecam nieco krótszy spacer przez Bukową Górę i odpoczynek na Jez. Pysznym.

Szlakiem bytowskich jezior lobeliowych ...Poprzedni
Wśród leśnych jezior i bagien (7,5 ...Następny
Udostępniej wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl