Atrakcje przyrodnicze okolic Rekowa (8,2 km)

Gmina Bytów

Rekowo – jez. Płoczyca – Góra Siemierzycka – Leś. Płotowo – Rekowo

Na całym przebiegu trasy ścieżka oznakowana kolorem zielonym prowadzi w lasy na zachód od Rekowa, na najwyższe wzniesienie Pojezierza Bytowskiego – Górę Siemierzycką (256 m n.p.m.). przejście trasy zajmuje około 4 godzin. Dla osób o słabszej kondycji istnieje skrót pozwalający z 2. Punktu dydaktycznego wrócić do Rekowa (wówczas mamy 1,5-godzinny spacer). Trasa częściowo pokrywa się z niebieskim szlakiem pieszym. Na ścieżce wyznaczono 5 punktów dydaktycznych.

RekowoGóra Siemierzycka
Leśne Uroczysko (4 km)Poprzedni
Dąbrowa Rzepnicka (2,1/1,5 km)Następny
Udostępniej wpis: Facebook Twitter Linkedin E-mail

zobacz również

Starostwo Powiatowe w Bytowie
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
tel. 059 822 80 03
kultura@powiatbytowski.pl